1953, San Sebastián

Baskická básnířka a spisovatelka, jejíž tvorba rovněž zahrnuje visuální poesii a výtvarné umění vůbec. Tvorba této autorky je od prvopočátků spjata s obranou svobodné lidské bytosti utvářející se v harmonii s přírodou a s obžalobou násilné, barbarské a materialistické společnosti.