1886, Rijeka — 1910, Barcelona

Básník, dramatik a prozaik, bohém, tulák a kosmopolita, předchůdce existencialismu. Kamovovy nejmarkantnější prózy – povídka Svoboda a román Vyschlá kaluž – zůstávaly dlouhá desetiletí nevydány kvůli obavám nakladatelů, že by pobouřily veřejnost.