Počátkem 16. století připlouvá mladý hrdina se španělskými námořníky k laplatským břehům. Před očima se rodící rajský svět obývaný indiány se navždy uhnízdí v jeho paměti. V pokročilém věku se pak snaží vylíčit zásadní etapu svého života – deset let strávených mezi příslušníky kmene Colastiné. V této knize slavný argentinský spisovatel klade otázky týkající se odcizení, skutečnosti, identity, vykořeněnosti, paměti a jazyka.


přeložil Jan Machej, brožovaná, 200 stran, 13 × 21 cm, 2012


Recenze z médií

iLiteratura, Vít Kazmar

Ukázka z médií


Ukázka

Během zlomku vteřiny se nic neudálo, avšak já jsem ke svému úžasu zjistil, že kromě mě všichni, kteří kapitána doprovázeli, leží nehybně na zemi a rozličné části jejich těl, především však krk a hruď, jsou protnuty šípy, které jako by byly vystřeleny odnikud, aby se pak přesně zapíchly do jejich nic netušících těl. Událost, o které se později mluvilo v celém království, snad i v celé Evropě, se právě odehrála v mé přítomnosti, aniž bych dokázal, nikoli se zděsit jejím strašlivým významem, ale spíše pokorně pochopit, co se děje nebo co se právě událo. Jelikož to, co pak následovalo, proběhlo závratně, není má vzpomínka na onen okamžik ničím jiným než pocitem odcizení, který se mě zmocnil.