1887, Subotica — 1919, Subotica

Kontroverzní klasik maďarské moderny, přeložený do všech světových jazyků. Spisovatel, dramatik, hudební kritik (mj. první propagátor díla Bély Bartóka), morfinista, manželkovrah.