1962, Niš

Srbský spisovatel, jedna z nejmarkantnějších osobností současné srbské prózy. Proti pseudohistorickým a fantastickým námětům postmoderny staví energická, živelná, umělecky přesvědčivá vyprávění o aktuálním životě, kde prokazuje schopnosti výtečného pozorovatele s citem pro pointy.