V druhé výpravě do pohádkového světa Bunjevců, chorvatské etnografické skupiny z pomezí Srbska a Maďarska, uvidíte stromy vyskakující ze země, neobyčejnou řež se sedmihlavými dračími psy nebo čarovnou moc kusu futra. Uslyšíte o stařeně, co rodí mraky, dojdete k potoku hořícímu modrým plamenem a dozvíte se, proč se křepelky uhnízdily na koncích kníru, proč ježibaba rozmačkává makovici, k čemu je paví vejce a k čemu kouzelný chléb, proč jeden princ líbá jablko a další hledá sám sebe. Humor, ironii, nadsázku, prvky hororu či magického realismu přinášejí bunjevacké povídky, v nichž zajímavé postřehy a motivy z každodenního života zpravidla zahrnují kritiku privilegovaných společenských skupin.


přeložil Jan Doležal, brožovaná, 215 stran, 13 × 21 cm, 2015


Recenze z médií

Ukázka z médií


Ukázka

Chudák dopadl do nějaké vody, nic však neviděl, poněvadž tam byla tma jako v pytli. Už předtím ho omrzel život, a když ho pták odhodil, bylo mu všechno jedno. Lhostejně ležel v řídkém bahně, ani se nehýbal a nakonec usnul. Když ho slunce probudilo, viděl, že leží v nějakém horkém, krvavém potoce. Lekl se a vyskočil, jako kdyby mu už dávno nebylo jedno, je-li živý nebo mrtvý. A ejhle! Na sobě měl všechno maso, jako kdyby ho nenacpal do ptačího chřtánu. Udivila ho a potěšila ta proměna, co se s ním stala v krvavém potoce. A ještě větší radost měl, když se rozhlédl kolem sebe. Celý prostor ohraničovala vysoká strmá skála a tady dole se prostíraly krásné lesy, mokřady a pole.