Menu

Maďarská

BELETRIE MAĎARSKÁ

ČARODĚJOVA ZAHRADA

Géza Csáth

brožovaná, 140 stran, 13 × 21 cm
Tématem próz jsou většinou jevy nějakým způsobem patologické, vytrhující jeho současníky, participanty buržoazní existence rakousko-uherského fin-de-siècle, z jejich dekadentně poklidné letargie. Matkovražda, bratrovražda, násilí, šílenství, sadistické týrání zvířat, užívání drog a alkoholu, pověrčivost, halucinace – to vše Csáth ukazuje nesentimentálním, laboratorním pohledem (…) Csáthovy snové, halucinační a alkoholické vize nejsou lacině eskapistické, ale ukazují směrem kupředu, tam, kam nelze dohlédnout omezenou perspektivou bezútěšné existence jeho současnosti a kde partikulární osobní prožitky překračují své hranice k obecně platné výpovědi. z doslovu Jana M. Hellera
Našel jsem v mozku čas. Navenek se neliší od ostatních mozkových buněk, také v něm sídlí choroby, bída a bezdůvodný smutek z pomíjivosti. U některých lidí má větší objem než u jiných. Vypouští výhonky, výrůstky a kořínky do čerstvého, zdravého mozku jako nějaký polyp, a to zřejmě v každém okamžiku našeho myšlení. Chirurg samozřejmě stojí před ohromným úkolem. Ale snadným. Stačí vědět, kam řezat. Já to vím a nabízím své znalosti těm, co se budou chtít za každou cenu osvobodit od času, těm, na které tíživě doléhá myšlenka na pomíjivost. Pomohu jim.